Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với Bytegain! Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của Bytegain, có tại https://bytegain.com/. Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi coi như bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Bytegain nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này. Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, theo và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ, đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Bytegain, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của Bytegain. Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Bytegain và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Bytegain. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ Bytegain cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này. Bạn không được:
 • Tái xuất bản tài liệu từ Bytegain
 • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ cho tài liệu từ Bytegain
 • Tái sản xuất, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ Bytegain
 • Phân phối lại nội dung từ Bytegain
Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây. Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​cũng như thông tin trong một số khu vực nhất định của trang web. Bytegain không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Nhận xét trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Bytegain, các đại lý và/hoặc chi nhánh của Bytegain. Bình luận phản ánh quan điểm, ý kiến ​​của người đăng quan điểm, ý kiến ​​của mình. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Bytegain sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về Nhận xét hoặc về bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện của Nhận xét về vấn đề này. trang mạng. Bytegain có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa bất kỳ Nhận xét nào có thể bị coi là không phù hợp, mang tính xúc phạm hoặc gây ra vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng:
 • Bạn có quyền đăng các Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép cần thiết và sự đồng ý để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Các Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật nào là xâm phạm quyền riêng tư
 • Các nhận xét sẽ không được sử dụng để mưu cầu hoặc quảng bá kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động thương mại hiện tại hoặc hoạt động bất hợp pháp.
Theo đây, bạn cấp cho Bytegain giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Liên kết tới nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:
 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cách tương tự khi họ liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp khác được liệt kê; và
 • Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ mời các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.
Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc tới thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết. Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:
 • nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc kinh doanh thông dụng;
 • Các trang web cộng đồng dot.com;
 • các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho tổ chức từ thiện;
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến;
 • Cổng internet;
 • công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • Các cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.
Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết đó sẽ không khiến chúng tôi có ấn tượng bất lợi đối với chính chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích mang lại cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của Bytegain; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết. Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Bytegain. Vui lòng bao gồm tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn đến liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được phản hồi. Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:
 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng định vị tài nguyên thống nhất được liên kết; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.
Không được phép sử dụng logo của Bytegain hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không thể tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi thay đổi theo bất kỳ cách nào để trình bày trực quan hoặc xuất hiện của Trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, nếu không vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Đặt phòng Nhân quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân theo các điều khoản và điều kiện này và đó là chính sách liên kết bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi mang tính xúc phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời trực tiếp cho bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:
 • hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc trách nhiệm của bạn về cái chết hoặc thương tích cá nhân;
 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về gian lận hoặc giả mạo gian lận;
 • Hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật áp dụng; hoặc là
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.
Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được quy định trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ theo luật định. Miễn là trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.