Chuyên mục: Giáo dục

Giáo dục đại học đang phát triển, với việc sinh viên nghi ngờ giá trị của bằng cử nhân hoặc thạc sĩ tiêu chuẩn hoặc cần học các kỹ năng mới để theo kịp công nghệ. Các khóa học trực tuyến, thường được gọi là các khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOCs), là một lựa chọn linh hoạt, tiết kiệm chi phí cho sinh viên để học các kỹ năng mới, thay đổi nghề nghiệp hoặc khám phá các sở thích mới. Với rất nhiều nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến, thật khó để biết nền tảng nào xứng đáng với thời gian và tiền bạc của bạn, vì vậy chúng tôi đã tạo ra danh sách các nhà cung cấp khóa học trực tuyến tốt nhất này.